de ketenoplossing van Prevermo – experts in duurzame inzetbaarheid

Afstudeeropdracht voor Stichting DIGIK

De opdracht

De huidige arbeidsmarkt ontwikkelt zich in hoog tempo. Door de snelle technologische ontwikkelingen ontstaat er op de arbeidsmarkt een situatie waarin ‘verandering de enige constante is’. Mede hierdoor en door de gelijktijdige vergrijzing en ontgroening staan thema’s als duurzame inzetbaarheid (DI), flexibiliteit en werkend leren bij veel organisaties en individuen hoog in het vaandel. Tot op heden wordt dit echter veelal gestuurd en gefinancierd vanuit de werkgever, mits daar interesse en capaciteit voor is. Fundamenteel is het gezond, gemotiveerd, vakbekwaam en daarmee duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt noodzaak voor alle individuen, een werkend leven lang. Om deze reden ontwikkelt Stichting DIGIK (spreek uit: digi-ik) een platform dat het individu inzicht geeft in de persoonlijke ontwikkeling op het gebied van vitaliteit, ontwikkeling en alle thema’s die de eigen duurzame inzetbaarheid kunnen beïnvloeden. De doelgroep is de volledige Nederlandse werk(zoek)ende bevolking, en de doelstelling is voor hen een deur te openen voor toegang tot hulp en inzicht voor een verbeterde inzetbaarheid, ongeacht de prioriteiten en budgetten van de werkgever en (zijn) adviseurs. Zo worden ook werkzoekenden en individuen met afstand tot de arbeidsmarkt betrokken en kan het proces van persoonlijke ontwikkeling gestroomlijnd worden door betere aansluiting met de juiste hulp.

Door DIGIK krijgt de hele beroepsbevolking in Nederland de kans meer grip en regie op zijn of haar loopbaanontwikkeling te krijgen, onafhankelijk van werkgever of budget. Het uiteindelijke doel hierbij is dat je als individu steeds beter inzicht krijgt in wat je motiveert, wat risico’s en kansen zijn en wat je op elk moment nodig hebt voor optimale inzetbaarheid. Hiermee komen “de juiste mensen op de juiste plek” terecht, met zowel grote maatschappelijke waarde alsook belangrijke economische impact. De benadering van DIGIK is zeer innovatief. Tot op heden zijn er geen vergelijkbare platforms die kosteloos en onafhankelijk én tevens beschikbaar zijn voor alle burgers. Deze nieuwe aanpak brengt verschillende knelpunten met zich mee. En dit is waar jij in beeld komt. DIGIK richt zich vooral op bekendheid, credibility, gebruikersvriendelijkheid en bewezen toegevoegde waarde als het gaat om de aangeboden informatie, middelen en advies. Een grote vraag die nog niet beantwoord is alleen: is het economisch wel haalbaar om een dergelijke digitale kluis te ontwikkelen? Ook is het essentieel om te inventariseren hoe de verschillende stakeholders het idee ontvangen en op welke manier zij het best bij het project betrokken kunnen worden.

Kortom: wij willen graag inzicht in de economische haalbaarheid dit project heeft waarin jij in je onderzoek focust op: 1. Welke stakeholders dienen betrokken te worden bij het project om het te kunnen realiseren? 2. Hoe wordt het idee ontvangen bij de stakeholders? 3. Op welke manier(en) kunnen inkomsten gegenereerd worden?

Jouw vaardigheden

  • Je volgt een opleiding in de richting HR, Bedrijfskunde, Economie, of MER;
  • In ieder geval affiniteit met HR/mensen zodat jij je kunt inleven in de doelgroep (de beroepsbevolking);
  • Je bent niet bang voor analyse, advisering en contact met externen;
  • Je hebt sterke affiniteit met online omgevingen, website en/of platforms;
  • Je bent flexibel;
  • Je bent pro-actief.

Aanvullende stage-informatie

In deze afstudeerstage werk je flexibel en heb je dus geen vaste werkplek. Je zult geregeld ook naar Hoofddorp of andere locatie als bv. Utrecht of in het land reizen voor afstemming en werkoverleg.

  • Startdatum: 3 februari 2020 (indien mogelijk eerder);
  • Vergoeding: €300,- per maand op basis van 40 uur;
  • Aantal uur per week: 32 tot 40 uur;
  • Dagelijkse werkzaamheden: onderzoek, marktonderzoek, afstemming met stichtingsbestuur (en met name stagebegeleider Guido Welter, tevens directeur NPDI).

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht en voldoe je aan het profiel? Stuur dan je motivatie met CV inclusief foto naar Guido Welter: guido@npdi.nl