FAQ items aan het laden...

DIAA = Duurzame Inzetbaarheid Analyse en Advies

Er is een DIAA roadmap ontwikkeld, die de stappen van een volledig DIAA traject in kaart brengt.

Deze roadmap (aanpak) bestaat uit de volgende fases:

  1. Verkennen: helder krijgen wat er speelt in de organisatie en uitdagingen duurzame inzetbaarheid vaststellen. Hier kunnen interviews, MT/team sessies en scans voor gebruikt worden door de consultant. Deze fase levert inzicht in de ambities, ontwikkelingen en aandachtspunten m.b.t. duurzame inzetbaarheid op.
  2. Scannen: nulmeting doen. Huidige situatie, risico’s en kansen in kaart brengen. Hier kunnen wederom verschillende scans of interviews/sessies voor ingezet worden door de consultant. Belangrijke scan in deze fase is onze DI-scan. Deze fase levert een analyse van de huidige situatie (risico’s en kansen) en adviesrapport om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren op.
  3. Implementeren: adviesrapport omzetten in een DI-jaarplan. Hierin wordt beschreven welke adviezen daadwerkelijk worden omgezet in acties, op welke termijn en met welke kosten/baten. Vervolgens worden de interventies & (eventueel) ketendiensten volgens dit plan geïmplementeerd en uitgevoerd door de Prevermo bedrijven en providers uit het Prevermo Interventie Platform (PIP). Het DI Jaarplan levert een middel om doorlopend aan duurzame inzetbaarheid te werken.
  4. Evalueren: uitgevoerde interventies & (eventuele) ketendiensten evalueren. Met de organisatie bespreken waar moet worden bijgestuurd. Aan het eind van de roadmap zijn de interventies en dienstverlening uitgevoerd, zijn de effecten geëvalueerd en is het DI Jaarplan bijgesteld.

Wij onderzoeken, adviseren en rapporteren in elke fase op 3 niveaus:

  • Financieel
  • Organisatie
  • Medewerker