FAQ items aan het laden...

Financieel

Hoe geeft de ketenoplossing een financieel voordeel voor de werkgever?

voor de volledige tekst klik hier
Waarom zou ik investeren in de vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van mijn medewerker?
We leven en werken in een tijd waarin medewerkers langer door moeten werken, er snelle technologische ontwikkelingen plaatsvinden, flexibilisering van de arbeidsmarkt aan de orde van de dag is en er steeds meer mensen zijn met chronische ziekte en psychische klachten. Dit maakt het van groot belang om te sturen op behoud van optimale inzetbaarheid van uw medewerkers. Ook zal dit bijdragen aan de productiviteit en innovatiekracht van uw organisatie.

Met de verschillende scans maken we inzichtelijk wat duurzame inzetbaarheid u als organisatie aan productiviteit kan opleveren en neemt de kans toe dat er doeltreffend wordt geinvesteerd. Want wist u dat een verzuimende medewerker zo’n 300 tot 450 euro per dag kost? Daarnaast zijn er nog de medewerkers die wel werken maar niet 100% effectief zijn; bijvoorbeeld door gezondheidsklachten of een gebrek aan werkplezier.

Onderzoek wijst uit dat gerichte investeringen in duurzame inzetbaarheid zorgen voor meer vitale medewerkers die bijdrage aan een verbeterde klanttevredenheid, een verlaging van het verzuim en een verhoging van de productiviteit.

Dit zorgt er voor dat uw organisatie effectiever gaat functioneren en beter in staat is zijn doelen te bereiken.

wat wij bedoelen is

Investeren in duurzame inzetbaarheid van uw personeel

Investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw personeel kent diverse voordelen, waaronder verschillende financiële voordelen. Financiële voordelen van duurzame inzetbaarheid zijn bijvoorbeeld een verhoogde betrokkenheid van medewerkers, een verhoogde productiviteit op de werkvloer en resultaatgerichter kunnen werken. Door met gerichte acties te investeren in uw personeel, wordt de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers vergroot. In onderstaande video leggen we u uit waarom investeren in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers cruciaal is voor uw bedrijfsvoering op de korte en lange termijn.

voor de volledige tekst klik hier

Wat is ons bedrijf kwijt aan verzuimkosten? (ook verborgen kosten)
Als CFO stelt u terecht de vraag wat verzuim en arbeidsongeschiktheid u kost. Om dit voor u inzichtelijk te maken heb ik de belangrijkste kostenposten voor u in kaart gebracht.

Tijdens het verzuim betaalt u tot een periode van 104 weken de loonkosten door. Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt wordt betaalt u de uitkeringskosten. Deze kosten worden via het UWV in de vorm van een premie werkhervattingskast aan u doorbelast.

Op de derde plaats gaat het om de kosten van de externe expertise zoals arbodiensten, arbeidsdeskundigen en reintegratiebegeleiding.

Als we deze kosten kapitaliseren voor een bedrijf met 500 werknemers met een gemiddeld verzuimperventage van 4,2% telt het geheel op tot zo’n 100 duizend tot 120 duizend euro.

Wanneer u daarnaast tijdens de verzuimperiode extra capaciteit moet inzetten loopt de kostenkost rondom veruim en arbeidsongeschiktheid al gauw op naar zo’n 160 duizend tot 180 duizend euro. Of te wel; zo’n 15.000 euro per maand.

Genoeg reden om dit HR aandachtspunt tot een financieel agendapunt te maken.

wat wij bedoelen is

Wat bent u als bedrijf kwijt aan verzuimkosten?

De kosten van ziekteverzuim zijn vaak vrij divers en kunnen daardoor flink oplopen. De gemiddelde kosten van ziekteverzuim voor de werkgever per verzuimdag ligt tussen de 200 en 450 euro per medewerker. Deze kosten van verzuim zijn vaak veel hoger dan nodig is. Zo wordt investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw organisatie niet alleen een human resources punt, maar ook een financieel agendapunt. U kunt immers flink besparen op deze hoge kostenpost. Wij brengen graag voor u in kaart hoeveel u per jaar kwijt bent aan onnodige verzuimkosten en hoe u deze kosten van ziekteverzuim kunt verlagen.

voor de volledige tekst klik hier

Wat is het financiele voordeel voor werkgevers van de ketenoplossing?

Allereerst is het voordeel van het preventief werken aan werkgeluk en inzetbaarheid dat de productiviteit omhoog gaat en het verzuimpercentage omlaag. Dit vertaalt zich naar lagere loon- en verzuimkosten. Daarnaast zal de ketenoplossing ervoor zorgen dat er geen werkzaamheden dubbel uitgevoerd worden en door snelle onderlinge communicatie de doorlooptijden aanzienlijk verkort zullen worden. Dit heeft een reductie van het aantal verzuimdagen tot gevolg en is jullie organisatie minder tijd kwijt met verzuimbegeleiding. Dit uit zich bijvoorbeeld in het niet hoeven te zoeken naar allerlei hulporganisaties. Daarnaast biedt de ketenoplossing een business consultant op strategisch niveau om mee te sparren. Dit geeft heldere inzichten uit de keten. Tot slot biedt de ketenoplossing de mogelijkheid om de totale investering in duurzame inzetbaarheid te verlagen, door de investering naar voren te halen. Zodra een medewerker aangenomen wordt, wordt de medewerker direct begeleid en gestimuleerd tot een gelukkig werkleven. Aangezien er gestuurd wordt op inzetbaar blijven, is de kans aanzienlijk kleiner dat een medewerker in het tweede ziektejaar terecht komt, laat staan in de WIA.

wat wij bedoelen is

De financiële voordelen van duurzame inzetbaarheid

De financiële voordelen van de ketenoplossing voor werkgevers vloeit grotendeels voort uit de betrokkenheid van werknemers vergroten en de productiviteit van medewerkers verhogen. Met de ketenoplossing van Prevermo zorgt u er tevens voor dat werkzaamheden niet dubbel worden uitgevoerd, wat weer voor een extra besparing zorgt. Hierdoor wordt investeren in medewerkers extra voordelig voor uw organisatie.

voor de volledige tekst klik hier

Duurzame inzetbaarheid levert op twee manieren geld op voor een organisatie. Eén; door kostenbesparing, twee; door meer omzet te genereren.

Toonaangevende onderzoeken hebben aangetoond dat het hebben van een strategisch duurzaam inzetbaarheidsbeleid kan leiden tot flinke bevorderingen in de mate van productiviteit, klanttevredenheid, winstgevendheid en effectiviteit. Daarnaast tot een flinke besparing in de kosten voor verzuim.

Onderzoek toont aan dat medewerkers die hun ‘sterke punten’ in kunnen zetten tijdens het werk vaker intrinsiek gemotiveerd zijn. Voor hen voelt werk namelijk minder als werk. Ditzelfde geldt voor teams die elkaars sterke punten kennen, zij kunnen beter samenwerken met elkaar. Sterker nog; dit kan oplopen tot 17 procent meer productiviteit en 21% meer winstgevendheid.

En het mooie is.. er is nog zoveel te halen! Ondanks dat West-Europa zich kenmerkt met een heel sterke economie heeft West-Europa gemiddeld lager percentage aan bevlogen medewerkers dan de rest van de wereld. Dat biedt kansen!

wat wij bedoelen is

Wat levert investeren in duurzame inzetbaarheid op voor uw bedrijf

Naast de financiële voordelen levert duurzame inzetbaarheid nog veel meer op voor een organisatie. Om deze voordelen te realiseren is het hebben van onder meer vitaal leiderschap van cruciaal belang. Denk daarnaast aan effectiever werkende teams, maar ook meer bevlogen werknemers. Wij leggen u graag uit wat duurzame inzetbaarheid uw organisatie precies oplevert. Zo weet u precies waar u aan toe bent op het moment dat u investeert in de gezondheid en vitaliteit van uw personeel.

Meer weten over de financiële voordelen van duurzame inzetbaarheid? Prevermo is uw partner

Bent u geïnteresseerd geraakt in de voordelen van duurzame inzetbaarheid en wilt u weten hoeveel uw organisatie kan besparen? Wij gaan graag met u in gesprek over de financiële voordelen die investeren in uw personeel heeft. Contact opnemen met Prevermo kan op meerdere manieren. U kunt mailen naar info@prevermo.nl Ook kunt u het contactformulier invullen. Een van onze experts neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.