FAQ items aan het laden...

HRM

Waarom een integrale aanpak van preventie tot mobiliteit?

voor de volledige tekst klik hier

Welke problemen lost de ketenoplossing op voor bedrijven? (ook tov hoe het nu is op de markt)

In de markt zien we dat er tal van initiatieven zijn om duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken in een bedrijf en om hiermee aan de slag te gaan. Toch valt op dat het doorgaans losse initiatieven zijn. Vanuit een totaalpakket biedt elk initiatief aanknopingspunten voor het volgende initatief. Vanuit een cyclus waarbij het effect van iedere stap wordt bepaald kunnen daadwerkelijk resultaten behaald worden die leiden tot minder schadelast voor de werkgever.

Daarnaast ben je als werkgever op elk vlak van de keten actief en elke partij in de keten kan elkaar ondersteunen. Stel je voert als organisatie een Preventief Medisch Onderzoek uit en jouw dienstverlener kan toevallig de gewenste opvolging niet leveren; dan heb je een probleem. En een ontevreden medewerker, het initiatief komt namelijk in veel gevallen bij de medewerker te liggen. De ketenoplossing vult elkaar aan daar waar nodig om direct een passende interventie aan de medewerker te bieden, onnodige kosten te voorkomen en om inzetbaarheidsproblemen in de toekomst te voorkomen.

wat wij bedoelen is
Het voordeel van de ketenoplossing voor bedrijven

Duurzame inzetbaarheid wordt een steeds belangrijker aspect binnen bedrijven en meerdere initiatieven spelen hier al op in. Echter, zijn dit vaak losse, niet-integrale oplossingen. Neem bijvoorbeeld een los preventief medisch onderzoek. De vervolgstappen zijn dan niet altijd direct duidelijk. Het grote voordeel van de ketenoplossing van Prevermo is dat er voor bedrijven een totaalpakket op de markt is die deze losse initiatieven bundelt in een integrale oplossing. Hierdoor kan er gefaseerd worden toegewerkt naar een lagere schadelast voor de werkgever en kunnen er meetbare resultaten worden gerealiseerd, zoals ziekteverzuim voorkomen en terugdringen. De ketenoplossing vult elkaar dus daar aan waar losse initiatieven rond preventie, verzuimbegeleiding en loopbaanbegeleiding dat niet kunnen. Op die manier wordt de duurzame inzetbaarheid vergroot binnen uw bedrijf.

voor de volledige tekst klik hier

Interventies worden ingezet om de inzetbaarheid van het personeel te verbeteren. Daarbij wil iedereen natuurlijk dat de interventies zo effectief mogelijk zijn. Het heeft wat ons betreft weinig zin om een medewerker te ondersteunen zijn marathontijd te verbeteren maar het zou wel goed zijn medewerkers met een verhoogd risico op burn out extra begeleiding te bieden.
business intelligence en HR analytics spelen hierbij een essentiële rol voor succesvolle implementatie van ouderwets curatief registreren naar intelligent reageren.

In veel bedrijven worden grote HRM beslissingen genomen. We zien hierbij dat de verantwoordelijkheid van het onderwerp duurzame inzetbaarheid vaak over veel verschillende medewerkers is verdeeld. Het onderwerp is erg groot en de kapstok ontbreekt soms. Door continue te blijven monitoren en diverse scan op verschillende niveaus binnen de organisatie uit te voeren; ontstaat er een volledig beeld van de organisatie. Hierdoor ga je daar actie ondernemen waar er behoefte en noodzaak is binnen de organisatie!  Interventies worden continue geëvalueerd en data liegt nooit; dus kunnen we ook precies zien middels een plan do check act cyclus of de interventies het gewenste effect hebben opgeleverd.
Samen met de business consultant van prevermo kan er worden gespard en een maatwerk plan van aanpak worden opgesteld. Samen wordt gekeken waar de ‘quick wins’ zitten en bepaald welke interventies relevant zijn. Dus de eigen gegenereerde data speelt een essentiële rol voor een succesvol inzetbaarheidsbeleid binnen de organisatie.

wat wij bedoelen is

Interventies ter preventie van verzuim

Prevermo zet interventies op een zo effectief mogelijke manier in ter bevordering van de inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij kunnen medewerkers, met bijvoorbeeld een verhoogt risico op een burn-out, extra begeleiding krijgen om dit te voorkomen. Prevermo zet deze interventies in op basis van data en door te blijven monitoren kan worden gezien of de interventies het gewenste effect hebben. Op die manier kan een zo betrouwbaar mogelijk beeld worden geschetst en kan er van curatief registeren naar proactief reageren worden gegaan. Zo wordt een zo hoog mogelijk rendement van medewerker en organisatie in zijn geheel behaald.

voor de volledige tekst klik hier
In hoeverre ondersteunt de propositie en wat krijg ik precies?
Prevermo ondersteunt de werkgever in het vitaal en inzetbaar houden van medewerkers om verzuim te voorkomen en meer productiviteit te realiseren. Door diverse scans krijg je als bedrijf inzicht in de huidige mate van duurzame inzetbaarheid en het verbeterpotentieel. Vervolgens worden er diensten aangeboden op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en mobiliteit/re-integratie. De diensten worden op maat aangeboden om het gewenste ambitieniveau te bereiken.

De hele keten van duurzame inzetbaarheid is complexe materie. Om jou als werkgever zo goed mogelijk te ondersteunen krijg jij als bedrijf een business consultant, die met jou op strategisch niveau kan sparren over alle thematieken in duurzame inzetbaarheid zodat het gewenste ambitieniveau van jullie bedrijf bereikt kan worden. Maar ook zorgen we voor gewoon praktische oplossingen. Van Health checks tot bedrijfsartsen, van arbeidsdeskundigen tot mobiliteitscoaches. Ze zijn allemaal binnen handbereik.

wat wij bedoelen is

Hoe ondersteunt Prevermo de werkgever met duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Prevermo ondersteunt organisaties in het vitaal en inzetbaar houden van hun medewerkers. De oplossingen van Prevermo sluiten ideaal aan bij een organisatie die strategische personeelsplanning hoog in het vaandel heeft staan. Door het uitvoeren van verschillende scans krijgt u als organisatie namelijk maar zicht op de duurzame inzetbaarheid van uw personeel en het verbeterpotentieel hiervan. Door het inzetten van de juiste personeelsinstrumenten, van interventies tot praktische oplossingen, wordt de vitaliteit van medewerkers verhoogt. Hierdoor neemt de arbeidsproductiviteit nu en worden medewerkers nu en over vijf jaar daar ingezet waar zij het meeste voor de organisatie kunnen betekenen. Op die manier voert u als organisatie een duurzaam inzetbaarheidsbeleid waar zowel u als de werknemer van profiteert.

voor de volledige tekst klik hier

Waarom zou ik hieraan meedoen?

Er zijn een aantal redenen die ik als medewerker zie. Het geeft mij allereerst een positief en vertrouwd gevoel als ik weet dat mijn werkgever zijn best doet om mij gezond te houden. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal; zoals het gelukkig zijn op de werkvloer. Op deze manier kunnen we samen goed vooruit. We hebben namelijk ook samen een belang. Niemand vindt het fijn om ziek te worden, de leidinggevende niet en ik, als medewerker, al helemaal niet.

Naast dat de kans op ziekte hierdoor minder wordt, ben ik mij door de geboden mogelijkheden constant bewust van mijn eigen mobiliteit op twee vlakken, namelijk;

1; blijf ik mijn huidige functie binnen dit bedrijf met plezier doen en zo niet, kan ik doorschuiven naar een andere functie?

En 2; hoe sta ik in de arbeidsmarkt? Het geeft mij als medewerker een enorme luxe positie om hier met ondersteuning van mijn werkgever regelmatig bij stil te kunnen staan. Omdat ik er dan, indien nodig ook tijdig en bewust naar kan handelen.

wat wij bedoelen is

Hoe helpt Prevermo ziekteverzuim te voorkomen

Prevermo helpt ziekteverzuim op meerdere manieren te voorkomen. Denk hierbij aan periodieke gesprekken met medewerker en werkgever, waardoor er tijdig kan worden ingegrepen met de mogelijkheden die er zijn binnen Prevermo. Zo krijgt elke medewerker een maatwerk oplossing en is deze zich altijd bewust van zijn of haar eigen mobiliteit. Als medewerker is het fijn te weten dat een werkgever moeite doet om je gezond en gelukkig te houden op zowel fysiek als mentaal vlak. Dat hier tijd voor wordt vrijgemaakt draagt weer bij aan het voorkomen van ziekteverzuim. Mocht het uiteindelijke toch gebeuren dat een medewerker ziek thuis kom te zetten dan helpt Prevermo zowel werkgever als werknemer om te gaan met de burn-out van de werknemer.

Neem contact op voor de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid bij u op kantoor

Benieuwd naar de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie? Prevermo gaat graag met u het gesprek om te kijken waar uw ambities met betrekking tot duurzame inzetbaarheid liggen en hoe wij daarin een waardevolle rol kunnen vervullen binnen uw preventie- en verzuimmanagement. Prevermo is per email bereikbaar, dit kan naar info@prevermo.nl. Onze experts nemen dan zo spoedig mogelijk contact met uw organisatie op.