Onze visie en strategie

Duurzaam vertrouwen is het resultaat van actief handelen. Duurzame relaties zijn gebouwd op het hebben van een gezamenlijke visie. Daarmee verbinden we onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij.
Doen waar je echt in gelooft, als individu en als team.. En dat elke dag weer een beetje beter doen. Deze zingeving inspireert ons en vertaalt zich naar een uitvoerbare strategie.

Onze Belofte:
Bijdragen aan een betekenisvol leven van mensen.

Onze visie:
Wij zijn er van overtuigd dat werk bijdraagt aan een betekenisvol leven van mensen.

Onze missie:
Onze missie is om iedereen die kan werken, duurzaam te laten participeren.

Onze strategie:
Het verzorgen van onderscheidende collectieve dienstverlening op de expertisegebieden vitaliteit & gezondheid, talent & wendbaarheid en cultuur & leiderschap teneinde de inzetbaarheid van medewerkers van klanten duurzaam te bevorderen.

Duurzame inzetbaarheid

We leven en werken in een tijd waarin Nederland vergrijst, medewerkers langer door moeten werken, er snelle technologische ontwikkelingen plaatsvinden, flexibilisering van de arbeidsmarkt aan de orde van de dag is en er steeds meer mensen met chronische ziekte en psychische klachten zijn, zowel in de arbeidsmarkt als op de werkvloer.
Toonaangevende onderzoeken hebben aangetoond dat het hebben van een strategisch duurzaam inzetbaarheidsbeleid kan leiden tot flinke bevorderingen van productiviteit en klanttevredenheid.

Prevermo DI model

Prevermo definieert Duurzame Inzetbaarheid als “het vermogen van een medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren”

Onze 3 expertise gebieden van duurzame inzetbaarheid

Drie expertisegebieden DI

Het realiseren van een optimale duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van onze klanten streven wij na door op drie expertisegebieden te focussen.

Vitaliteit & Gezondheid

Het vermogen en de motivatie van de werknemer om veerkrachtig om te gaan met – en eigen regie te voeren over de fysieke, emotionele, spirituele en sociale uitdagingen van het leven.

Cultuur & Leiderschap

Het vermogen om een organisatieomgeving te scheppen waarbij medewerkers in staat gesteld worden om met daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden te kunnen werken.

Talent & Wendbaarheid

Het vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te blijven vervullen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Betekenisvol leven

Onze documentaire “Betekenisvol Leven” gaat over onze zingeving. Deze inspirerende docu geeft inzicht in de manier waarop we ons inspannen om bij te dragen aan het leven van de medewerkers van onze klanten.

De documentaire is wachtwoord beveiligd. Uw toegang verkrijgt u via uw contactpersoon bij Prevermo of één van onze bedrijven.

Download onze whitepaper

Laat hieronder uw gegevens achter. U ontvangt dan een link naar de whitepaper!

Naam(Vereist)