FAQ items aan het laden...

Shared Service Center

Om te zorgen dat de bedrijven zich kunnen focussen op hun kerntaken worden centraal voor alle bedrijven de ondersteunende diensten verzorgd:

Mens & Organisatie

Als onderdeel van het Shared Service Center worden HR-aangelegen zaken uitgevoerd voor alle bedrijven. De HR-afdeling adviseert en ontzorgt leidinggevenden en directies op personele vraagstukken van medewerkers en zorgt voor administratieve en projectmatige ondersteuning. De focuspunten van HR zijn: duurzame inzetbaarheid, werving & selectie, verzuim en salarisadministratie.

Financiën

Als onderdeel van het Shared Service Center wordt de financiële administratie uitgevoerd voor alle bedrijven. Primair houdt de afdeling financiën zicht bezig met de complete boekhouding en draagt daarbij zorg voor een tijdige totstandkoming van alle vereiste financiële rapportages, inzichten en jaarrekeningen, voorzien van analyses. Verder is het zo dat de in- en uitgaande geldstromen binnen de bedrijven bewaakt worden waarbij de inkomende geldstromen worden beheert vanuit creditmanagement. Financiën heeft daarnaast ook het volledige wagenpark, beheer van verzekeringen en de fiscaliteit onder haar hoede.

Business control

De afdeling business control draagt zorg voor interne informatievoorziening aan directie- en mt-leden. Ook zorgt Business Control ook voor informatievoorziening aan externe stakeholders. Daarnaast kijkt Business Control procesmatig hoe de interne beheersing verbeterd kan worden. In de praktijk betekent dit dat deze afdeling zich bij alle bedrijven bemoeit met de administratieve processen, met name gericht op de interne beheersing. Ook houdt business control zich bezig met budgettering en analyses gerelateerd aan de winstgevendheid.

IT

It is opgedeeld in drie takken van sport waarmee de bedrijven vanuit het Shared Service Center ondersteund worden: de servicedesk, systeembeheer en (functioneel) applicatiebeheer. (Functioneel) applicatiebeheer ondersteunt bedrijven als het gaat om de inrichting en implementatie van systemen. Systeembeheer richt zich zowel op het beheer van de technische infrastructuur en op het beheer van de lokale werkplekken. De Servicedesk fungeert als eerste aanspreekpunt voor medewerkers voor alle IT-gerelateerde vragen.

Juridische zaken/ Privacy

Afdeling Juridische zaken/ Privacy ondersteunt de bedrijven en afdelingen vanuit het Shared Service Center bij alledaagse meningsverschillen met derden. Daar wordt vaak bewogen tussen verschillende wetgeving zoals het Arbeidsrecht en het verbintenissenrecht. Uiteraard zijn onderwerpen als de Arbowet, de Wet Verbetering Poortwachten en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst niet weg te denken uit onze dienstverlening. Waar nodig adviseert de juridische afdeling hierover.

Privacy

Vanuit het Shared Service Center worden generieke processen ontwikkeld op het gebied van privacy. Daarin zijn de beleidsstukken en procedures voor iedere bedrijven gelijk voor zover dat mogelijk is. Om de privacy te waarborgen wordt nauw samengewerkt met alle bedrijven. Ook zijn er applicaties ingericht die ons helpen bij het monitoren en rapporteren van privacy- en kwaliteitsaangelegenheden op groepsniveau. Daarnaast voldoet Prevermo in volledigheid aan de AVG-wetgeving.

Kwaliteit

Binnen het Shared Service Center wordt er toegezien op de kwaliteit binnen de organisatie. Op groepsniveau is Prevermo ISO 9001, ISO 27001 en certificaat Arbodiensten gecertificeerd. Ons kwaliteitshandboek beschrijft alle processen, gespecificeerd voor ieder bedrijf en de ondersteunende processen. Hierbij kan gedacht worden aan: IT, HR en finance. Daarnaast wordt de kwaliteit gewaarborgd middels een ondersteunende applicatie waarin procesbeschrijvingen, procedures, beleidsstukken, registraties, rapportages en maatregelen staan opgenomen. Doelstelling is om het elke dag weer een beetje beter te doen.

Inkoop

Het doel van de afdeling inkoop is om de bedrijven te helpen om de beste afspraken met leveranciers te maken. Zo kijkt inkoop mee met (nieuwe) afspraken met ICT-leveranciers, huren van coachruimtes, het leasen van auto’s en dergelijken. Een belangrijke opdracht voor inkoop is het ontwikkelen van het Prevermo Interventie Portaal (PIP). Op dit Portaal komen een groot aantal geselecteerde interne en externe interventies te staan die de doorverwijzers (bedrijfsartsen, (leefstijl)coaches en andere verwijzers) kunnen selecteren voor hun cliënten. Elk bedrijf krijgt haar eigen omgeving met haar eigen te kiezen interventies. Samen met de bedrijven kijkt inkoop welke interventies nog meer interessant zijn om toe te voegen om zodoende een mooie database te krijgen van interne en externe doorverwijzingen.